Dự án mở rộng Quốc lộ 1A – tỉnh Khánh Hòa

Thông tin dự án

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc Lộ 1
Đọan Km1488-Km1525 huyện Cam Lâm, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT

Để đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến QL1 cũng như nhận thức tầm quan trọng của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo Nghị quyết 13 NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, trong đó định hướng phát triển hạ tầng giao thông về đường bộ là ưu tiên đầu tư nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 1A, hoàn thành phần lớn vào năm 2015 và hoàn thành toàn tuyến vào năm 2020. Với giải pháp thu hút mạnh các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, mở rộng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, khuyến khích đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án công trình mở rộng Quốc Lộ 1 đọan Km1488-Km1525 huyện Cam Lâm, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT (Đầu tư – Khai thác – Chuyển giao), Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng 194 được giao làm nhà đầu tư tại Quyết định số 1245/QĐ-BGTVT ngày 10/5/2013 của Bộ GTVT. Quy mô của Dự án: Đoạn qua khu đô thị gồm thị trấn Cam Đức và TP.Cam Ranh với chiều rộng nền đường Bnền = 25,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới , 2 làn xe thô sơ, dải phân cách và dải an toàn và hệ thống thoát nước dọc. Riêng đoạn qua trung tâm TP.Cam Ranh (Km1509+900 – Km1512+500), giữ nguyên bề rộng nền, mặt đường hiện tại. Đoạn ngoài đô thị: Chiều rộng nền đường Bnền = 20,5m, bao gồm 4 làn xe cơ giới; 2 làn xe thô sơ, dải phân cách và dải an toàn.

Dự án có tổng mức đầu tư là: 2.699.564.000.000VNĐ (Hai nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu) với chiều dài toàn tuyến khoảng 36,1km (Km1488-Km1525) đi qua địa phận phường Cam Thịnh, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Dự kiến thời gian hoàn thành vào cuối năm 2015.

Là một trong những phân Đoạn quan trọng của Dự án mở rộng Quốc Lộ 1 đoạn Hà Nội – Cần Thơ, khi hoàn thành sẽ là động lực kinh tế, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Quan trọng hơn, cùng với các Dự án mở rộng các Đoạn Quốc Lộ 1 khác đang được Bộ GTVT gấp rút chuẩn bị, Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc Lộ 1 Đoạn Km1488 – Km1525, tỉnh Khánh Hòa được xây dựng sẽ dần cụ thể hóa Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.