TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NSG ĐẾN NGÀY 20/07/2015

Từ những cây cọc đầu tiên được cắm xuống đất, khu chung cư Nam Sài Gòn đang dần hiện lên trước mắt. Đội ngũ công nhân và kỹ sư của công ty 194 vẫn đang ráo riết thực hiện để hoàn thành dự án. Đến nay, khu chung cư đã đến tầng 9 trong tổng 16 tầng.

Hình ảnh khu chung cư đang vươn lên từng tầng: