TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NSG ĐẾN NGÀY 15/09/2015

Sau hai tháng khu chung cư Nam Sài Gòn lại tiếp tục phát triển và ngày càng cao hơn, ra dáng hình của một khu chung cư đồ sộ.

Hình ảnh hoạt động trong công trường: